Gå til hovedindhold

Vi rydder træer - gør plads til adgangsvej

I dagene den 23.-25. juni gør vi plads til at lave adgangsvej, der skal bruges til at køre jord til delen af Hyldager Bakker, der bliver lavet i Kongsholmparken. Det betyder, at der bliver fældet en del træer - vi passer på træet fra rydningen og planter nyt, når vi er færdige med at bruge adgangsvejen.

Indhold

    I fasen efter trærydningen, begynder adgangsvejen at blive etableret, så jordkørslen kan begynde omkring 1. september.

    På kortet ser du, hvor adgangsvejen etableres og dermed hvor træerne ryddes (og genplantes efterfølgende):