Gå til hovedindhold

Ny aftale baner vejen for Hyldager Bakker

Ny politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti baner vejen for Hyldager Bakker. Den giver mulighed for at etablere støjvolde i den grønne kile, hvilket der hidtil har været forbud mod.

Indhold

    Denne passus i aftalen er afgørende og skaber muligheden for nu at etablere Hyldager Bakker:

    "Aftaleparterne er enige om behovet for at kigge på, hvordan man kan mindske trafikstøj i bolig-områder. Der igangsættes derfor et servicetjek af, om kommunerne i planloven kan gives yderli-gere redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj. Regeringen vil som en del heraf åbne mulighed for at opføre støjvolde i de grønne kiler langs motorvejen, i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen."

    Læs aftalen (link)

    Læs artikel i Albertslund Posten, hvor minister og borgmester udtaler sig (link)