Gå til hovedindhold

Ændring af lyskryds på Roskildevej

Arbejdet med etableringen af Hyldager Bakker indbefatter også, at vi i øjeblikket er igang med at ændre et lyskryds på Roskildevej. Det er nødvendigt, for at der kan køres jord m.m. ind til etableringen af Hyldagerbakken - både fra motorvejen og fra øst og vest.

Kort over krydset ved Roskildevej og motorvejsrampen fra motorring 4. Herpå er indtegnet den nye indkørsel til Hyldagerparken

Indhold

  I forbindelse med gennemførelsen af Hylder Bakker, er det nødvendigt at etablere en indkørsel fra Roskildevej og ind til Hyldagerparken.

  Etablering af indkørslen fra Roskildevej vil omfatte en større ændring af det eksisterende lyskryds mellem Roskildevej og motorvejsrampen fra motorring 4. Det vil fremover blive muligt at køre til Hyldagerparken fra alle retninger (NB. Kun for arbejdskørsel til Hyldager Bakker).

  Trafikken vil være opretholdt under hele anlægsperioden med visse restriktioner:

  • På sydsiden af Roskildevej vil cykelsti og fortov bliver omlagt til en midlertidig tracé (uge 47-48).
  • Der opsættes lysregulering for cyklister/gående på sydsiden af Roskildevej. Der vil være rødt lys for cyklister/gående i forbindelse med lastvogne, der drejer ind (og ud) til/fra Hyldagerparken.
  • Lysreguleringen vil være på plads i uge 49.
  • Højre spor mod København kan være inddraget i dagtimerne (kl. 9.00 – 15.00, uge 47-51).
  • Venstre spor mod København og eller Roskilde kan være inddraget i dagtimerne (kl. 9.00 – 15.00, fra nytår og frem).
  • Omlægning af lyskrydset forventes færdigt omkring 1. maj 2020. Indtil da vil der pågå vejarbejder i begrænsede områder.

  Indtil lysreguleringen er på plads, skal cyklister og gående være opmærksom på de vejarbejder, der foregår ved omlægning af lyskrydset samt for højresvingende lastvogne.