Gå til hovedindhold

Taksterne på jorden til Hyldager Bakker hæves

For at kunne finansiere realiseringen af Hyldager Bakker, er det derfor nødvendigt at hæve taksterne på jorden.

Indhold

  Modtageanlægget HBjord er et kommunalt modtageanlæg og Albertslund Kommune har som offentlig myndighed pligt til at reagere med rettidig omhu.

  Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune overvejer i øjeblikket at ændre i omfanget af Hyldager Bakker ved at nedsætte mængden af jord, der kan modtages. 

  For at kunne finansiere realiseringen af Hyldager Bakker, er det derfor nødvendigt at hæve taksterne på jorden. Det kan ikke udelukkes, at der senere kan komme yderligere justeringer af prisen afhængigt af, hvad der besluttes politisk.

  Taksterne hæves derfor pr. den 15. november 2020 til:

  • Ren jord: 66 kr. pr. ton ekskl. moms
  • Lettere forurenet jord: 87 kr. pr. ton ekskl. moms

  Prisstigningen gælder pr. den 15. november 2020 for indgåede aftaler, det er ikke tilstrækkeligt, at de er anvist af kommuner eller øvrige, der skal også pålægges HBjord’s sagsbehandlingstid på op til 2 dage.

  I forhold til allerede indgåede aftaler gælder, at hvis mængden skal forhøjes eller sidste dato for levering skal forlænges, bliver det i forhold til de nye priser.