Gå til hovedindhold

Cykelsti spærret pga. kloakomlægninger

Stien der forbinder Høj-Taastrup med Albertslund under motorvejen lukkes fra 6. januar-30. april 2020. Baggrunden er omlægning og forstærkning af kloakledninger i forbindelse med etableringen af Hyldager Bakker. Vi beklager generne.

Kort over lukkede stier i forbindelse med anlæg af Hyldager Bakker. Kortet viser også mulige omkørsler af andre stier

Indhold

  Få et overblik over de stier, der er afspærrede på et kort (link)

  I forbindelse med anlæg af Hyldager Bakker skal der ske en omlægning/forstærkning af kloakledninger, der er beliggende i det nordlige område, hvor der skal etableres nye jordvolde. Arbejdet omfatter omlægning af tre kloak- og spildevandsledninger tilhørende Høje-Taastrup Forsyning. Ledningerne skal etableres således, at de er forstærkede til at kunne holde til ekstra 20 meters jorddækning over ledningerne.

  Ledningerne ligger tæt på cykelstien, så der vil være arbejdskørsel med tung trafik og entreprenørmaskiner tæt på cykelstien lige efter tunnelen under motorvej (se kort). Af sikkerhedsmæssige hensyn, er det derfor nødvendigt at lukke for cyklister og forgængere, da det er problematisk at blande store maskiner med cyklister og fodgængere, da chaufførerne i de store maskiner har et meget begrænset udsyn. Samtidig er det nødvendigt, at fjerne dele af cykelstien for at kunne udføre gravearbejdet.

  Entreprenøren starter 6. januar 2020 med en rydning af buske, krat, levende hegn og lignende, samt eventuelle fundamenter for skilte og master, der hindrer arbejdets gennemførelse.

  Arbejdet forventes afsluttet senest 30. april 2020. Indtil da kan cyklister og fodgængere benytte Roskildevej og det øvrige stinet i området. (se kort).

  Så snart arbejdet er færdigt, åbnes cykelstien igen, så generne for brugerne af cykelstien mindskes mest muligt.