Gå til hovedindhold

Hyldagergrunden ryddes for selvsåede træer og opvækst

Hyldagergrunden skal blive til Hyldagerkvarteret med boliger på sigt. For at gøre klar til, at arkæologiske forundersøgelser kan begynde, ryddes grunden for selvsåede træer og opvækst fra torsdag den 15. december og ind i uge 52 2022. Der er mange fredede og/eller bevaringsværdige træer på grunden - dem passer vi naturligvis på!

Søgerender

Indhold

  Hyldagergrunden bliver til Hyldagerkvarteret. Grunden skal nemlig udvikles til boligområde.

  Før dette arbejde kan påbegyndes, skal der udarbejdes arkæologiske forundersøgelser. Derfor ryddes grunden for selvsåede træer og opvækst fra torsdag den 15. december og ind i uge 52 2022. Der er mange fredede og/eller bevaringsværdige træer på grunden - dem passer vi naturligvis på!

  Se kortet for rydning:

   

  Kort over, hvor der ryddes selvsåede buske og opvækst på Hyldagergrunden

  Åbn kortet som pdf-fil

  Arkæologiske forundersøgelser
  Kroppedal Museum foretager forundersøgelserne i januar 2023. Forundersøgelserne har til formål at klarlægge, hvorvidt der er væsentlige fortidsminder på arealet. Vi er særlig opmærksomme i netop dette område, da St. Vejleådalen er skabt af smeltevandet fra isen som lå over i Danmark under sidste istid. Senere steg vandstanden i havene, og den yderste del af ådalen var under en del af oldtiden en fjordarm der strakte sig ind i landet. Ved de berørte arealer er der påvist aktivitet fra de fleste perioder af oldtiden, og netop
  området syd for Vridsløse er udpeget som et område med særlige kulturhistoriske interesser, på grund af en øget mulighed for at finde bevarede stenalderbopladser.

  Spørgsmål?
  Har du spørgsmål til de arkæologiske forundersøgelser, bedes du tage fat i Kroppedal Museum via www.kroppedal.dk

  Har du spørgsmål til byudvikling af Hyldagergrunden til Hyldagerkvarteret med boliger på sigt kan de rettes til mail hyldager@albertslund.dk