Gå til hovedindhold

Hvad laver den hvide traktor på Hyldager Bakker?

Nogle har måske undret sig lidt over, hvorfor der kører en speciel hvid traktor rundt og bidrager til etableringen af Hyldager Bakker. Det har noget med kalkstabilisering af våd jord at gøre, kan vi afsløre. Læs mere her...

Indhold

  Siden opstart af jordmodtagelsen på Hyldager Bakker i september 2019 har projektet været påvirket at den megen nedbør, som er konstateret i efteråret 2019, og som er forsat over vinteren og de første måneder i 2020.

  Det er derfor blevet besluttet, at der skulle åbnes op for modtagelse af jord i det nordlige område, hvor håndtering af våd jord er mulig på grund af store arealer uden skærpet krav til jordstyrken. Det nordlige område kan dog tidligst modtage jord fra 1. maj 2020, dels på grund af vilkår herom i miljøgodkendelsen, og dels på grund af ledningsomlægninger i det nordlige område tidligst kan afsluttes ultimo marts 2020.

  Det er derfor ikke længere muligt at indbygge jord i det sydlige område, uden at det kommer til at berøre de områder, hvor der er skærpet krav til jordstyrken. Den våde jord kan ikke indbygges således at de forudsatte jordstyrker kan opnås.

  En kendt metode

  En velkendt metode som anvendes til stabilisering af våde områder som alternativ til udskiftning af våd jord mv. er at jorden kalkstabiliseres. Det gøres ved, at den våde jord udlægges i lag af ca. 0,40 meter som fræses, tilsættes kalk (brændt kalk) og komprimeres.

  Behovet for at kalkstabilisere jorden forventes at fortsætte frem til den 1. maj. Hvis mængden af nedbør bliver mindre, og den stigende fordampning kan udnyttes, kan brug af kalkstabilisering evt. stoppes tidligere.