Gå til hovedindhold

Forslag vedrørende Hyldager Bakker i høring

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurderinger, miljøgodkendelse mm. er i høring indtil den 9. april 2019

Indhold

  Kommunalbestyrelsen har tirsdag d. 12 februar besluttet at sende følgende materiale for Hyldager Bakker i høring:

  • Forslag til lokalplan 25.6
  • Forslag til kommuneplantillæg 7
  • Miljørapport (miljøvurdering af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg)
  • Udkast til VVM-tilladelse
  • Tilhørende miljøkonsekvensvurdering
  • Udkast til miljøgodkendelse for støjvolde langs Holbækmotorvejen
  • Materialet er i høring i 8 uger fra den 13. februar til den 9. april 2019.

  Du kan se planerne og udkastene, og læse mere på kommunens hjemmeside