Gå til hovedindhold

Hvad er Hyldager Bakker?

Læs mere om natur- og landskabsprojektet, Hyldager Bakker.

Indhold

  Natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker har til formål støjdæmpe for følgende:

  - De eksisterende boliger i Vridsløselille og Albertslund syd.

  - De rekreative naturområder i Hyldagerparken og Kongsholmsparken.

  - Hyldagergrunden, så det er muligt at boligudvikle på grunden.

  Hyldager Bakker medfører store ændringer i Hyldagerparken og Kongsholmsparken. I begge parker bygges der store bakkede jordvolde, som derefter beplantes med træer, buske, blomster og græs og indrettes med bænke og andre aktiviteter. Læs mere under natur- og fritidsprojektet samt etableres nye stier.

  Projektet har og omfatter mange elementer, der er flyttes store regn- og spildevand- og afløbsledninger i jord, flyttes store elkabler i jord og flere fiberforbindelser.

  Der er etableret nye lyskryds på Vridsløsevej og på Roskildevej for at der kan leveres jord til voldene. Lyskrydsene vil, når al jordmodtagelse er afsluttet, blive tilbageført som de var før og vejene vil blive oprettede efter belastningerne fra alle lastbilerne.

  I 21. juli 2021 blev det sidste læs jord kørt ind i Kongsholmsparken, der i alt leveret ca. 900.000 tons jord der, hvilket svarer til at der er kommet ca. 31.000 lastbiler med jord.

  Der leveres stadig jord til Hyldagerparken og dette forventes at forsætte til 2023. Der skal i alt bruges omkring 2,1 mio. tons jord.

  Udover den støjdæmpning, som jordvoldene giver, skal der også opsættes 3 støjskærme. To mindre skærme sættes på jordvoldene tæt ved krydset mellem jernbanen og motorvejen. Samt en ved Hyldagergrunden bliver der opsat en 700 m lang støjskærm langs banelegemet.

  Nedenstående figurer viser støjudbredelsen fra biler før og efter etablering af Hyldager Bakker.