Forundersøgelser

I perioden fra 1. oktober 2018 og til sommeren 2019 foretog Kroppedal Museum løbende arkæologiske forundersøgelser.

Forundersøgelser - Albertslund Kommune

Forundersøgelserne havde til formål at klarlægge, hvorvidt der var væsentlige fortidsminder på arealerne.

St. Vejleådalen er skabt af smeltevandet fra isen som lå over i Danmark under sidste istid. Senere steg vandstanden i havene, og den yderste del af ådalen var under en del af oldtiden en fjordarm der strakte sig ind i landet. Ved de berørte arealer er der påvist aktivitet fra de fleste perioder af oldtiden, og netop området syd for Vridsløse er udpeget som et område med særlige kulturhistoriske interesser, på grund af en øget mulighed for at finde bevarede stenalderbopladser.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til de arkæologiske forundersøgelser henvises til Kroppedal Museum på www.kroppedal.dk/kontakt [link] 

____
Se skitse over det område, hvor Kroppedal foretog de arkæologiske forundersøgelser og lavede såkaldte søgerender [link]