Gå til hovedindhold

Kort om Albertslund

På to minutter kan du få et hurtigt indblik i Albertslund...

Indhold

  Byen har knap 28.000 indbyggere og 106 nationaliteter, et højt aktivitetsniveau og tradition for dialog med borgere og erhvervsliv. Miljøaktiviteter, gode rammer for børn og unge og alsidige kultur- og fritidstilbud har høj prioritet.

  61% af boligerne i Albertslund er almene, mens 34% er ejerboliger.
  Albertslund har et areal på 23 kvadratkilometer, hvoraf over 60 % er dækket af skov og grønne områder.

  Byen har 17 daginstitutioner, fire folkeskoler og et ungecenter. Her er også et gymnasium og en privatskole.

  Albertslund er kendt som den plan­lagte by fra 1960'erne og 1970'erne med det nysk­abende byg­geri, hvor højhusene er lagt ned og veje er adskilt fra bløde trafik på gang- og cykelstier.

  Albertslund har i alt 245 km vej og sti. Heraf er lidt over halvdelen cykelsti – nemlig 124 km, af disse er 55 km kommunal sti.

  Læs mere om Albertslund.