Kort om Albertslund

På to minutter kan du få et hurtigt indblik i Albertslund...

Kort og godt om Albertslund - Albertslund Kommune

Byen har knap 28.000 indbyggere og 106 nationaliteter, et højt aktivitetsniveau og tradition for dialog med borgere og erhvervsliv. Miljøaktiviteter, gode rammer for børn og unge og alsidige kultur- og fritidstilbud har høj prioritet.

61% af boligerne i Albertslund er almene, mens 34% er ejerboliger.
Albertslund har et areal på 23 kvadratkilometer, hvoraf over 60 % er dækket af skov og grønne områder.

Byen har 17 daginstitutioner, fire folkeskoler og et ungecenter. Her er også et gymnasium og en privatskole.

Albertslund er kendt som den plan­lagte by fra 1960'erne og 1970'erne med det nysk­abende byg­geri, hvor højhusene er lagt ned og veje er adskilt fra bløde trafik på gang- og cykelstier.

Albertslund har i alt 245 km vej og sti. Heraf er lidt over halvdelen cykelsti – nemlig 124 km, af disse er 55 km kommunal sti.

Læs mere om Albertslund.