Gå til hovedindhold

Natur og fritid

Hyldager rummer smuk natur med rig mulighed for foreningslivet at boltre sig i.

Indhold

  Det nye bakkelandskab er blevet til sammen med borgere i Albertslund. På en række møder har naboer, borgere og repræsentanter fra foreningslivet drøftet indhold og udvikling af Hyldager Bakker.

  Visionen fra disse møder har været klar fra start – Hyldager Bakker skal blive et område, der året rundt tilbyder en god og varieret natur oplevelse.

  Ved det afsluttende dialogmøde i november 2019 præsenterede landskabsarkitekterne, hvordan man har søgt at imødekomne de mange fremkomne forslag og ønsker i en samlet plan for området.

  Generelt for de mange input er fokus på naturkvaliteten:

  - Ønsker om en robust og varieret beplantning, der skaber gode forhold for dyreliv og menneskers naturoplevelser.

  - Flere mindre opholds- og aktivitetssteder med naturpræg i materialevalg og funktionalitet.

  - Behov for stisystemer, der giver mulighed for mange typer færdsel og tilgængelighed for alle. Det gælder blandt andet stier til gang, løb, heste, mountainbike og trailløb.

  Har du lyst til at dykke længere ned i projektet, finder du materiale som er blevet præsenteret på dialogmøder og workshops undervejs i samskabelsesprocessen.

  Borgermøde d. 5. april 2022

  Skitseforslag til naturlegeplads

  Interessentmøde d. 23. september 2021

  Præsentation

  Tegninger