Modtagelse af jord

Albertslund Kommune er ved at etablere natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker, der bl.a. skal støjdæmpe, så vi får mere af det gode liv i byen. I den forbindelse modtager vi gerne ren og lettere forurenet jord. Se hvilke krav vi har til jorden og hvilke modtagekriterier, der iøvrigt er.

Modtagelse af jord til Hyldager bakker - Albertslund Kommune

Inden du kommer med jorden

Før du kan aflevere jorden, skal du indgå en aftale om modtagelse af jord med Hyldager Bakker Jord (HBjord). Du skal have et CVR-nummer for at blive kunde hos HBjord under Albertslund Kommune. Jorden skal være anmeldt og analyseret inden modtagelse. Aftalen oprettes på baggrund af anmeldelsesskema og kopi af originalanalyser fra analyselaboratoriet i både PDF- og Excel-format.

Der er muligt at aflevere jord fra den 9. september 2019.

Husk ID-kort og ordrenummer
Du skal have ID-kort og ordrenummer med, ellers kan du ikke komme ind med jorden hos os.
ID-kort udlevers første gang den enkelte lastbil komme med jord til os.

• Jord fra kortlagte arealer skal undersøges med 1 prøve pr. 30 tons.

• Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer, som betragtes som ren jord, skal undersøges med 1 prøve pr. 30 tons.

• Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer, som betragtes som lettere forurenet jord, skal undersøges med 1 prøve pr. 120 tons.

• Jord der ønsker afleveret på modtageanlægget skal som standard analyseres for:

› Total kulbrinter (C6-C10, C10-C15, C15-C20, C20-C35)
› Benz(a)pyren
› PAH
› Tungmetaller (Cd, Cu, Pb, Zn, Cr og Ni)

• Jord fra områder udtaget af klassificerede områder og offentlige vejarealer, kan enten undersøges med 1 prøve pr. 30 tons (ren jord), 1 prøve pr. 120 tons (lettere forurenet jord), eller ved andre veldokumenterede undersøgelser og beskrivelser, f.eks.:

› Dokumenteret omfattende historisk gennemgang af områder
› Dokumenteret omfattende lokalisering af potentielle fyldområder
› Dokumenteret omfattende gennemgang af erhvervsejendomme
› Dokumenteret omfattende af kortlagte arealer
› Dokumenteret stikprøveundersøgelser af området i forskellige tilstrækkelige dybder og strækninger
› Dokumenteret indhold af mobile stoffer i de udtagne jordprøver
› Dokumenteret fotogennemgang af luftfoto fra mange forskellige år
› Jordhåndteringsplan
› Skriftlig procedure for ny-funden jordforurening ved gravearbejdet
› Skriftlig aftale om miljøtilsyn med gravearbejdet

• Der modtages ikke jord fra arealer, der er V1- eller V2-kortlagt, hvis arealerne er kortlagt på baggrund af chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter.

• Vi modtager ikke jord som indeholder brokker og andet affald.

Priser
• Ren jord kr. 57, – per ton eksl. moms
• Lettere forurenet jord kr. 67, – per ton eksl. moms

Hyldager Bakker Jord (HBjord)
Vridsløsevej 11
2620 Albertslund
Mail: HBjord@albertslund.dk

Albertslund Kommune
CVR: 66137112
EAN: 5798008869730

 

 

Åbningstid for levering af jord til Hyldager Bakker (HBjord); hverdage ml. kl. 7.00-16.00

I forbindelse med større gravearbejder kan åbningstiden forlænges efter forudgående aftale og merpris.