Materiale om Hyldager Bakker

Vi har udarbejdet en folder, der helt overordnet informerer om Hyldager Bakker. Hvad er det? Hvornår sker hvad? Osv.

Læs folderen om Hyldager Bakker (link)

Læs opsamling fra workshop om friluftsliv og flora & fauna (link)

Læs folder/indbydelse til at deltage i arbejdet med Hyldager Bakker (link)

Læs illustrationsplaner for etape 1 og 2 (link)