HBJord - modtagelse af jord

Albertslund Kommune er ved at etablere natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker, der bl.a. skal støjdæmpe, så vi får mere af det gode liv i byen. I den forbindelse modtager vi gerne ren og lettere forurenet jord. Se hvilke krav vi har til jorden og hvilke modtagekriterier, der iøvrigt er.

HBJord - modtagelse af jord til Hyldager bakker - Albertslund Kommune

Inden du kommer med jorden

Før du kan aflevere jorden, skal du indgå en aftale om modtagelse af jord med Hyldager Bakker Jord (HBJord). Du skal have et CVR-nummer for at blive kunde hos HBjord under Albertslund Kommune. Jorden skal være anmeldt og analyseret inden modtagelse. Aftalen oprettes på baggrund af anmeldelsesskema og kopi af originalanalyser fra analyselaboratoriet i både PDF- og Excel-format.

Der er muligt at aflevere jord fra den 9. september 2019.

Husk ID-kort og ordrenummer
Du skal have ID-kort og ordrenummer med, ellers kan du ikke komme ind med jorden hos os.
ID-kort udleveres første gang den enkelte lastbil komme med jord til os.

HB jord modtager ikke følgende:

• Jord som indeholder muld eller lignende sætningsgivende materialer som gytje, tørv
• Jord som er våd, der foretages visuel kontrol ved aflæsning
• Jord som indeholder brokker og andet affald

Våd jord modtages kun hvis dette på forhånd er aftalt med HB jord og mod en tillægstakst. Af aftalen skal bl.a. fremgår, hvor store mængder der leveres pr. dag.

Der modtages ikke jord fra arealer, der er V1- eller V2-kortlagt, hvis arealerne er kortlagt på baggrund af chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter.

50%-reglen er fravalgt. Intet analyseresultat må overskride den fastsatte grænseværdi.

HB jord er ikke et karteringsanlæg, så jorden skal være analyseret inden den modtages. Kravene til analyser fremgår af vilkårene i afsnit 2.4 i miljøgodkendelsen.

Priser
• Ren jord kr. 44, – per ton eksl. moms
• Lettere forurenet jord kr. 67, – per ton eksl. moms

 

 

Hyldager Bakker Jord (HBjord)
Vridsløsevej 11
2620 Albertslund

Mail: HBjord@albertslund.dk 

 

Vejeboden

Tlf. 40461587

(telefonen er åben på hverdage mellem kl. 7 og 16)

 

Administrationen

Tlf. 24990047

(telefonen er åben på hverdage mellem kl. 9 og 12)

Albertslund Kommune
CVR: 66137112
EAN: 5798008869730

 

 

Åbningstid for levering af jord til Hyldager Bakker (HBjord); hverdage ml. kl. 7.00-16.00 (fredage dog fra kl. 7.00-13.00). 

I forbindelse med større gravearbejder kan åbningstiden forlænges efter forudgående aftale og merpris.

Ud over normale søn- og helligdage er der følgende lukkedage:

› 23. og 24. december 2019
› 27. december 2019
› 30. og 31. december 2019
› 1. maj 2020
› 5. juni 2020