HBjord - modtagelse af jord

HBjord er en del af natur- og landskabs- projektet Hyldager Bakker, som har til formål af støjdæmpe i Albertslund og som gennemføres af Albertslund Kommune.

HBJord - modtagelse af jord til Hyldager Bakker - Albertslund Kommune

Projektet udføres som et ”hvile-i-sig-selv"-projekt. Dette betyder, at indtægterne fra jorden skal dække alle omkostningerne til etableringen af støjdæmpningen og at den samlede økonomi for projekt Hyldager Bakker skal ende i et nul.
Kommunen er derfor forpligtet til regulere på jordtaksten, hvis der sker ændringer i projektet enten på grund af politiske beslutninger eller ændringer i selve projektet.

Inden du kommer med jorden

Før du kan aflevere jorden, skal du indgå en aftale om modtagelse af jord med Hyldager Bakker Jord (HBJord). Du skal have et CVR-nummer for at blive kunde hos HBjord under Albertslund Kommune. Jorden skal være anmeldt og analyseret inden modtagelse. Aftalen oprettes på baggrund af anmeldelsesskema og kopi af originalanalyser fra analyselaboratoriet i Excel-format, så husk at sætte debitor på. 

Skal du af med jord fra en lokalitet, hvor der ikke er lovkrav om anmeldelse og anvisning af jorden til kommunen inden bortkørsel til modtageanlæg, skal du bruge HBjords anmeldelsesskema. 

anmeldelsesskema 

Husk ID-kort og ordrenummer
Du skal have ID-kort og ordrenummer med, ellers kan du ikke komme ind med jorden hos os.
ID-kort udleveres i vejeboden første gang den enkelte lastbil komme med jord til os.