Forundersøgelser

I perioden fra 1. oktober foretager Kroppedal Museum arkæologiske forundersøgelser.

Forundersøgelser - Albertslund Kommune

Forundersøgelsen har til formål at klarlægge, hvorvidt der er væsentlige fortidsminder på arealerne, og kan blive efterfulgt af en egentlig arkæologisk udgravning med særskilt budget. 

St. Vejleådalen er skabt af smeltevandet fra isen som lå over i Danmark under sidste istid. Senere steg vandstanden i havene, og den yderste del af ådalen var under en del af oldtiden en fjordarm der strakte sig ind i landet. Ved de berørte arealer er der påvist aktivitet fra de fleste perioder af oldtiden, og netop området syd for Vridsløse er udpeget som et område med særlige kulturhistoriske interesser, på grund af en øget mulighed for at finde bevarede stenalderbopladser.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til de arkæologiske forundersøgelser henvises til Kroppedal Museum på www.kroppedal.dk/kontakt [link] 

____
Se skitse over det område, hvor Kroppedal vil foretage de arkæologiske forundersøgelser og lave såkaldte søgerender [link]