Gå til hovedindhold

Takster

Se de nye priser for aflevering af jord hos os i HBjord

Indhold

  Taksten for ren og lettere forurenet jord reguleres fra den 1. maj 2022:

  Ren jord 90 kr. pr. ton ekskl. moms
  Lettere forurenet jord 105 kr. pr. ton ekskl. moms

  Vådjordstillægget er fortsat på 37 kr. pr. ton ekskl. moms.

  Endvidere gælder der for de eksisterende aftaler, at hvis mængden skal forhøjes eller forlænges, bliver det til de nye takster. Det vil sige, at eksisterende aftaler afregnes efter den aftale pris.

  Tillægget for våd jord lægges på de læs, hvor HBjord vurderer, at et jordlæs er så vådt, at det ikke er indbygningsegnet på vores anlæg. Når vi modtaget det først læs, hvor vi vurderer, at jorden er for våd, orienteres chaufføren mundtligt og vi sender en mail til debitor. Tillægstaksten bliver herefter pålagt de efterfølgende læs, hvis HBjord fortsat vurderer at jorden er våd.