Gå til hovedindhold

HBjord - modtagelse af jord

HBjord er en del af natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker, som har til formål af støjdæmpe i Albertslund og som gennemføres af Albertslund Kommune.

Kongsholsparken

Indhold

  Projektet udføres som et ”hvile-i-sig-selv"-projekt. Dette betyder, at indtægterne fra jorden skal dække alle omkostningerne til etableringen af støjdæmpningen og at den samlede økonomi for projekt Hyldager Bakker skal ende i et nul.
  Kommunen er derfor forpligtet til regulere på jordtaksten, hvis der sker ændringer i projektet enten på grund af politiske beslutninger eller ændringer i selve projektet.

   

  Der åbnes nu op for modtagelse af ren jord fra d. 1. maj 2022

  Der kan indgås aftaler fra d.d. til de nye takster med levering efter 1. maj 2022.

  Da der har været en række ekstraordinære omkostninger i slutningen af 2021 og de resterende opgaver vurderes at blive dyrene end forventet, sker der igen en prisstigning på både ren jord og lettere forurenet jord på aftaler. Som tidligere skrevet skal Albertslund Kommune hele tiden sikre, at det samlede projekt Hyldager Bakkers indtægter og udgifter ender i et nul.

  De nye takster bliver:

  Ren jord                                  90 kr. pr. ton ekskl. moms

  Lettere forurenet jord             105 kr. pr. ton ekskl. moms

  Vådjordstillægget er fortsat på 37 kr. pr. ton ekskl. moms

  Eksisterende aftaler bliver ikke berørt af stigningerne. Ændringer af de eksisterende aftaler, herunder forhøjelser eller forlængelser efter d. 1. maj 2022 vil blive til de nye takster. Ændringer, der er anmeldt til anvisningsmyndigheden senest torsdag d. 28. april 2022, vil blive indgået til gammel takst.

  Der bliver kun indgået aftaler frem til udgangen af 2022, for at sikre, at der ikke indgås aftaler på mere end der er kapacitet til på Hyldager Bakker.

   

  Inden du kommer med jorden

  Før du kan aflevere jorden, skal du indgå en aftale om modtagelse af jord med Hyldager Bakker Jord (HBjord). Du skal have et CVR-nummer for at blive kunde hos HBjord. Jorden skal være anmeldt og analyseret inden modtagelse. Aftalen oprettes på baggrund af anmeldelsesskema og kopi af originalanalyser fra analyselaboratoriet i Excel-format, så husk at sætte debitor på. 

  Skal du af med jord fra en lokalitet, hvor der ikke er lovkrav om anmeldelse og anvisning af jorden til kommunen inden bortkørsel til modtageanlæg, skal du bruge HBjords anmeldelsesskema. 

  anmeldelsesskema 

  Husk ID-kort og ordrenummer

  Du skal have ID-kort og ordrenummer med, ellers kan du ikke komme ind med jorden hos os.
  ID-kort udleveres i vejeboden første gang den enkelte lastbil komme med jord til os.

  Krav til jorden

  Se hvilke krav der er til den jord, vi ønsker at modtage til Hyldager Bakker.

  Modtagekriterier

  Se hvilke kriterier, der er for modtagelse af jorden til Hyldager Bakker.

  Takster

  Se de nye priser for aflevering af jord hos os i HBjord

  Miljøgodkendelse

  Her finder du HB Jords miljøgodkendelse.

  Kontakt

  Kontaktoplysninger på Hyldager Bakker Jord (HBjord)

  Åbningstider og lukkedage

  Se hvornår du kan aflevere jord.

  Find vej

  Se hvor du kan aflevere din jord til brug til etableringen af Hyldager Bakker. Og hvordan du kommer til og fra området.