Gå til hovedindhold

HBjord - modtagelse af jord

HBjord er en del af natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker, som har til formål af støjdæmpe i Albertslund og som gennemføres af Albertslund Kommune.

Kongsholsparken

Indhold

  Projektet udføres som et ”hvile-i-sig-selv"-projekt. Dette betyder, at indtægterne fra jorden skal dække alle omkostningerne til etableringen af støjdæmpningen og at den samlede økonomi for projekt Hyldager Bakker skal ende i et nul.
  Kommunen er derfor forpligtet til regulere på jordtaksten, hvis der sker ændringer i projektet enten på grund af politiske beslutninger eller ændringer i selve projektet.

   

   

  HBjord lukker fredag den 31. marts 2023 

   

   

  Per Aarsleff A/S har fra den 1. oktober 2022 overtaget styring og fakturering af våd jord. 

  Hyldager Bakker (HBjord) er snart ved at være fyldt med jord og der er derfor meget fokus på økonomistyringen af projektet.

  En af de større usikkerheder i budgettet er modtagelse af våd jord, da det medfører ekstraomkostninger og ekstraindtægter, der ikke kan budgetteres.

  Albertslund kommune har derfor indgået en aftale med PAA om, at de fremover varetager al styring og fakturering af den våde jord.

  I vil derfor fra d. 1. november 2022 modtage de almindelige fakturaer på ren og lettere forurenet jord fra HBjord og derudover modtage fakturaer fra PAA på den våde jords bidrag.

   

  Inden du kommer med jorden

  Før du kan aflevere jorden, skal du indgå en aftale om modtagelse af jord med Hyldager Bakker Jord (HBjord). Du skal have et CVR-nummer for at blive kunde hos HBjord. Jorden skal være anmeldt og analyseret inden modtagelse. Aftalen oprettes på baggrund af anmeldelsesskema og kopi af originalanalyser fra analyselaboratoriet i Excel-format, så husk at sætte debitor på. 

  Skal du af med jord fra en lokalitet, hvor der ikke er lovkrav om anmeldelse og anvisning af jorden til kommunen inden bortkørsel til modtageanlæg, skal du bruge HBjords anmeldelsesskema. 

  anmeldelsesskema 

  Husk ID-kort og ordrenummer

  Du skal have ID-kort og ordrenummer med, ellers kan du ikke komme ind med jorden hos os.
  ID-kort udleveres i vejeboden første gang den enkelte lastbil komme med jord til os.

  Krav til jorden

  Se hvilke krav der er til den jord, vi ønsker at modtage til Hyldager Bakker.

  Modtagekriterier

  Se hvilke kriterier, der er for modtagelse af jorden til Hyldager Bakker.

  Takster

  Se de nye priser for aflevering af jord hos os i HBjord

  Miljøgodkendelse

  Her finder du HB Jords miljøgodkendelse.

  Kontakt

  Kontaktoplysninger på Hyldager Bakker Jord (HBjord)

  Åbningstider og lukkedage

  Se hvornår du kan aflevere jord.

  Find vej

  Se hvor du kan aflevere din jord til brug til etableringen af Hyldager Bakker. Og hvordan du kommer til og fra området.