Vi rydder træer - gør plads til adgangsvej

I dagene den 23.-25. juni gør vi plads til at lave adgangsvej, der skal bruges til at køre jord til delen af Hyldager Bakker, der bliver lavet i Kongsholmparken. Det betyder, at der bliver fældet en del træer - vi passer på træet fra rydningen og planter nyt, når vi er færdige med at bruge adgangsvejen.


I fasen efter trærydningen, begynder adgangsvejen at blive etableret, så jordkørslen kan begynde omkring 1. september.

På kortet ser du, hvor adgangsvejen etableres og dermed hvor træerne ryddes (og genplantes efterfølgende):

Kort over arbejdsområde i forbindelse med etableringen af den sydlige del af Hyldager Bakker 

Læs Albertslund Postens artikel om arbejdet med Hyldager Bakker, der nu for alvor begynder sin etablering (link)