Forslag vedrørende Hyldager Bakker i høring

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurderinger, miljøgodkendelse mm. er i høring indtil den 9. april 2019


Kommunalbestyrelsen har tirsdag d. 12 februar besluttet at sende følgende materiale for Hyldager Bakker i høring:
• Forslag til lokalplan 25.6
• Forslag til kommuneplantillæg 7
• Miljørapport (miljøvurdering af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg)
• Udkast til VVM-tilladelse
• Tilhørende miljøkonsekvensvurdering
• Udkast til miljøgodkendelse for støjvolde langs Holbækmotorvejen

Materialet er i høring i 8 uger fra den 13. februar til den 9. april 2019.

Du kan se planerne og udkastene, og læse mere på kommunens hjemmeside, albertslund.dk/ihøring