Det sker


6. klasser kom med idéer

Onsdag den 20. marts kom elever fra to 6. klasser på Herstedvester Skole med gode ideer til, hvad man kan bruge Hyldager Bakker til, når det bliver etableret.

Læs mere

Bød på limonade og informerede om Hyldager Bakker

Onsdag den 26. september fra kl. 16.00-17.00 bød Albertslund Kommune på limonade og informerede om Hyldager Bakker i området.

Læs mere

Debatoplæg for Hyldager Bakker er nu i høring

Albertslund Kommune sendte debatoplæg for Hyldager Bakker i høring fra den 21. november til den 5. december 2018. 

Læs mere

Forslag vedrørende Hyldager Bakker i høring

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurderinger, miljøgodkendelse mm. er i høring indtil den 9. april 2019

Læs mere

Forberedelse til arkæologernes arbejde

I øjeblikket fjernes træer og kratbevoksning i området for at skabe plads til arkæologernes arbejde

Læs mere

Minister på besøg

Mandag den 10. december besøgte Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg med erhvervsminister Rasmus Jarlov i spidsen Hyldagerområdet for at høre nærmere om Hyldager Bakker

Læs mere

Ny etape klargøring til arkæologiske forundersøgesler

I uge 14 ryddes den sydligste del af området for Hyldager Bakker af hensyn til de forestående arkæologiske forundersøgelser.

Læs mere

Orkidéer flyttet

I forbindelse med klargøringen til forundersøgelserne til Hyldager Bakker har vi flyttet en række orkidéer, så vi passer ordentligt på vores natur.   

Læs mere

Ny aftale baner vejen for Hyldager Bakker

Det er ikke helt jul endnu, men alligevel er en julegave landet i Albertslund. En ny politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti baner nemlig vej for Hyldager Bakker. Den giver mulighed for at etablere støjvolde i den grønne kile, hvilket der hidtil har været forbud mod.  

Læs mere

Mange idéer blev sået på workshops

I slutningen af oktober havde kommunen indbudt til workshops om bl.a. friluftsliv og plante- og dyreliv i forbindelse med etableringen af Hyldager Bakker. Mange idéer blev sået og bliver taget med i det videre arbejde.

Læs mere