Det sker


Bød på limonade og informerede om Hyldager Bakker

Onsdag den 26. september fra kl. 16.00-17.00 bød Albertslund Kommune på limonade og informerede om Hyldager Bakker i området.

Læs mere

Debatoplæg for Hyldager Bakker er nu i høring

Albertslund Kommune sendte debatoplæg for Hyldager Bakker i høring fra den 21. november til den 5. december 2018. 

Læs mere

Forslag vedrørende Hyldager Bakker i høring

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurderinger, miljøgodkendelse mm. er i høring indtil den 9. april 2019

Læs mere

Forberedelse til arkæologernes arbejde

I øjeblikket fjernes træer og kratbevoksning i området for at skabe plads til arkæologernes arbejde

Læs mere

Minister på besøg

Mandag den 10. december besøgte Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg med erhvervsminister Rasmus Jarlov i spidsen Hyldagerområdet for at høre nærmere om Hyldager Bakker

Læs mere

Ny aftale baner vejen for Hyldager Bakker

Det er ikke helt jul endnu, men alligevel er en julegave landet i Albertslund. En ny politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti baner nemlig vej for Hyldager Bakker. Den giver mulighed for at etablere støjvolde i den grønne kile, hvilket der hidtil har været forbud mod.  

Læs mere

Mange idéer blev sået på workshops

I slutningen af oktober havde kommunen indbudt til workshops om bl.a. friluftsliv og plante- og dyreliv i forbindelse med etableringen af Hyldager Bakker. Mange idéer blev sået og bliver taget med i det videre arbejde.

Læs mere