Det sker


6. klasser kom med idéer

Onsdag den 20. marts kom elever fra to 6. klasser på Herstedvester Skole med gode ideer til, hvad man kan bruge Hyldager Bakker til, når det bliver etableret.

Læs mere

Afspærring af Vridsløsestien

I forbindelse med etablering af nyt lyskryds afspærres et stykke af Vridsløsestien fra mandag den 22. juli og to uger frem. Lyskrydset skal sikre bløde trafikanters sikkerhed, når der køres jord til etableringen af Hyldager Bakker

Læs mere

Bød på limonade og informerede om Hyldager Bakker

Onsdag den 26. september fra kl. 16.00-17.00 bød Albertslund Kommune på limonade og informerede om Hyldager Bakker i området.

Læs mere

Nu går arbejdet med Hyldager Bakker for alvor i gang

Uge 30 begynder etableringen af et nyt lyskryds, der skal sikre de bløde trafikanters sikkerhed. Vi har gjort plads til at der kan laves en adgangsvej, der skal bruges til at køre jord til delen af Hyldager Bakker, der bliver lavet i Kongsholmparken. Jordkørslen begynder omkring 1. september.

Læs mere

Arkæologerne gør fund ved Hyldager Bakker

Arkæologerne gør spændende bronzealderfund ved Hyldager Bakker 

Læs mere

Cykelsti spærret pga. kloakomlægninger

Stien der forbinder Høj-Taastrup med Albertslund under motorvejen lukkes fra 6. januar-30. april 2020. Baggrunden er omlægning og forstærkning af kloakledninger i forbindelse med etableringen af Hyldager Bakker. Vi beklager generne.

Læs mere

Debatoplæg for Hyldager Bakker er nu i høring

Albertslund Kommune sendte debatoplæg for Hyldager Bakker i høring fra den 21. november til den 5. december 2018. 

Læs mere

Det første læs jord kørt til Hyldager Bakker

Mandag den 16. september blev det første læs jord kørt til natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker. En milepæl i Albertslunds historie kalder borgmester Steen Christiansen det. Hyldager Bakker opføres, så borgerne i byen oplever mindre støj, får mere natur - og et nyt boligområde kan se dagens lys. 

Læs mere

Forslag vedrørende Hyldager Bakker i høring

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurderinger, miljøgodkendelse mm. er i høring indtil den 9. april 2019

Læs mere

Forberedelse til arkæologernes arbejde

I øjeblikket fjernes træer og kratbevoksning i området for at skabe plads til arkæologernes arbejde

Læs mere

Fællesmøder

Vil du være med til at udvikle Hyldager Bakker? Så meld dig til fællesmødet den 24. oktober og byd ind...

Læs mere

Følg med i etableringen af den nordlige del af Hyldager Bakker

I efteråret 2020 begyndte jordkørslen til den nordlige del af Hyldager Bakker med indkørsel fra Roskildevej. Se jordkørslen fra den første fase og følg siden med i de droneoptagelser vi løbende laver. Den seneste dronefilm er fra slutningen af marts 2021

Læs mere

Dronefilm af arbejdet med etableringen af Hyldager Bakker

Vi flyver med drone i løbet af processen med Hyldager Bakker. Det betyder, at du kan følge med i processen og med måneders mellemrum se nyt i udviklingen. Sidste droneflyvning er foretaget den 10. maj 2021

Læs mere

HB Jord holder åbent som sædvanlig

HB Jord holder åbent som sædvanlig trods situationen med COVID-19

Læs mere

Hvad laver den hvide traktor på Hyldager Bakker?

Nogle har måske undret sig lidt over, hvorfor der kører en speciel hvid traktor rundt og bidrager til etableringen af Hyldager Bakker. Det har noget med kalkstabilisering af våd jord at gøre, kan vi afsløre. Læs mere her...

Læs mere

VVM-tilladelse, miljøgodkendelse og rammelokalplan for Hyldagerkvarteret er i høring

Kommunalbestyrelsen har på møde den 18. juni 2019 behandlet og godkendt en række materialer for natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker samt Hyldagergrunden. De er nu i høring

Læs mere

Taksterne på jorden til Hyldager Bakker hæves

For at kunne finansiere realiseringen af Hyldager Bakker, er det derfor nødvendigt at hæve taksterne på jorden

Læs mere

Jord flyttes fra Læhegnet til Hyldager Bakker

Der er tale om selvforsyning. I midten af oktober køres mange læs jord fra det nye boligprojekt på Læhegnet ved COOP til etableringen af Hyldager Bakker. Se iøvrigt nye droneoptagelser fra etableringen af Hyldager Bakker

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har godkendt trafikprojekt

Kommunalbestyrelsen godkendte tirsdag den 14. maj trafikprojektet, der skal gøre etablereringen af Hyldager Bakker mulig. 

Læs mere

Minister på besøg

Mandag den 10. december besøgte Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg med erhvervsminister Rasmus Jarlov i spidsen Hyldagerområdet for at høre nærmere om Hyldager Bakker

Læs mere

Ny etape klargøring til arkæologiske forundersøgesler

I uge 14 ryddes den sydligste del af området for Hyldager Bakker af hensyn til de forestående arkæologiske forundersøgelser.

Læs mere

Nyt lyskryds etableres for at passe på bløde trafikanter

For at sikre de bløde trafikanters sikkerhed i forbindelse med, at der køres jord til projektet, laver vi et nyt lyskryds ved Kongsholm Allé og Vridsløsevej (se kort). Arbejdet med lyskrydset begynder i uge 30.

Læs mere

Orkidéer flyttet

I forbindelse med klargøringen til forundersøgelserne til Hyldager Bakker har vi flyttet en række orkidéer, så vi passer ordentligt på vores natur.   

Læs mere

Ny aftale baner vejen for Hyldager Bakker

Det er ikke helt jul endnu, men alligevel er en julegave landet i Albertslund. En ny politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti baner nemlig vej for Hyldager Bakker. Den giver mulighed for at etablere støjvolde i den grønne kile, hvilket der hidtil har været forbud mod.  

Læs mere

Stier lukkes længere end først forventet

Af sikkerhedsmæssige årsager forventes Taastrupstien lukket indtil sommeren 2021 og "Hyldagerstien" forventes lukket i hele anlægsfasen af Hyldager Bakker

Læs mere

Vi rydder træer - gør plads til adgangsvej

I dagene den 23.-25. juni gør vi plads til at lave adgangsvej, der skal bruges til at køre jord til delen af Hyldager Bakker, der bliver lavet i Kongsholmparken. Det betyder, at der bliver fældet en del træer - vi passer på træet fra rydningen og planter nyt, når vi er færdige med at bruge adgangsvejen.  

Læs mere

Vi gør plads til Hyldager Bakker

Den 15. juli går vi igang med at fælde træer og rydde buske for at gøre plads til Hyldager Bakker.

Læs mere

Vil du være med til at udvikle Hyldager Bakker?

Din mening tæller! Derfor inviterer vi til tre dialogmøder, har oprettet tre fokusgrupper og etableret en opslagstavle her på siden, hvor du kan komme med idéer, forslag og ønsker til, hvordan vi bedst gør Hyldager Bakker til et naturområde med et rigt plante- og dyreliv og en stærk ramme om gode fritidsoplevelser for byens borgere. Vi håber mange ønsker at deltage og byde ind

Læs mere

Mange idéer blev sået på workshops

I slutningen af oktober havde kommunen indbudt til workshops om bl.a. friluftsliv og plante- og dyreliv i forbindelse med etableringen af Hyldager Bakker. Mange idéer blev sået og bliver taget med i det videre arbejde.

Læs mere

Ændring af lyskryds på Roskildevej

I forbindelse med gennemførelse af Hylder Bakker projektet skal der etableres en indkørsel fra Roskildevej og ind på Hyldagerparken. Etablering af indkørslen fra Roskildevej er i gang og omfatter en større ændring af det eksisterende lyskryds mellem Roskildevej og motorvejsrampen fra motorring 4. Omlægningen forventes færdig 1. maj 2020

Læs mere