Nemme nyttehaver på Hyldagergrunden

Vidste du, at Albertslund Kommune lægger jord til Nemhaverne på Hyldagergrunden?

Nemhaver - Albertslund Kommune

Hver have er på 20m2. Arealet fræses årligt af Dyregården. Det koster ikke noget at have en Nemhave, men man forpligtiger sig til at dyrke og holde den. Haverne fordeles efter "først til mølle" princippet

Nemhaverne dyrkes økologisk uden sprøjtegifte eller kunstgødning. I stedet gødes de med kompost.

Agenda Centeret står for at administrere haverne. Senest 1. april hvert år skal man give besked til Agenda Centeret, om man er interesseret i at have et år mere, ellers går haven til den næste i køen. Målet er, at der på et tidspunkt etableres en Nemhaveforening, der selv overtager styringen. Hvert år omkring 1. maj arrangeres et NEMhave-møde.

Hvis du er interesseret i at få din egen NEMhave eller bare vil høre mere, kan du kontakte Agenda Centeret på:

markussen@agendacenter.dk

eller 43 62 20 15

Glæd dig også til foråret 2017, hvor du kan hjælpe Dyregården med at lukke lam på fold og gøre hele Hyldagergrunden til en stor smuk blomstereng!